Hizkuntza-ikastaroak atzerrian – 2020ko Uda/Aprendizaje de idiomas en el extranjero

images ii

Eskabidea nola egin

 • Ziurtagiri digitalaren bidez sartuta (NAN, Izenpe txartela…) edo itsasontzien jokoa erabilita (B@kq)
  • Betetzeko epea: 2019ko irailaren 26tik urriaren 25era, biak barne
  • E Bide honetan ez da eskabide-formularioa ikastetxean aurkeztu behar
 • Sisteman erregistratuta, helbide elektroniko baten bidez eta honako bide hauetako bati jarraituta: HIA (Hezkuntzako Identifikazio Agiria) / NAN
  • Betetzeko epea: 2019ko irailaren 26tik urriaren 25era, biak barne
  • Ikastetxean aurkezteko epea (beharrezkoa): 2019ko urriaren 25era arte, egun hori barne, idazkaritza-ordutegia amaitu baino lehen
 • Ikastetxean bertan, bide presentzialean: 2019ko irailaren 26tik urriaren 25era, biak barne, idazkaritza-ordutegia amaitu baino lehen

Laguntza-dokumentua


Cómo realizar la solicitud

 • Accediendo a la aplicación mediante certificado digital (DNI, Tarjeta IZENPE,…) o juego de barcos (B@kq)
  • Plazo de cumplimentación: del 26 de septiembre al 25 de octubre de 2019, ambos inclusive
  • En esta modalidad no se requiere presentación del formulario de solicitud en el centro
 • Registrándose en el sistema mediante correo electrónico y uno de los siguientes elementos: DIE (Documento Identificativo de Educación) / DNI
  • Plazo de cumplimentación: del 26 de septiembre al 25 de octubre de 2019, ambos inclusive
  • Plazo de presentación en el centro (obligatorio): hasta el 25 de octubre de 2019, inclusive, con anterioridad a la finalización del horario de secretaría
 • Presencialmente en el centro: del 26 de septiembre al 25 de octubre de 2019, ambos inclusive, con anterioridad a la finalización del horario de secretaría.

Documento de ayuda

Related Blogs